+ 34 639 820 130 info@orsonrent.com

Privacybeleid en cookies

ORSONRENT – een merknaam van ORSON RENT S.L. laat weten dat er een database bestaat met gegevens van personen en bedrijven die geabonneerd zijn op deze website en/of bijbehorende diensten. Deze wordt gebruikt om te contacteren en relaties te onderhouden. Deze kan aangevuld worden met gegevens uit publieke bronnen en andere legale voorzieningen. Het nut van deze database is om ORSON RENT S.L. toe te staan deze data zo effectief mogelijk toe te passen voor haar bedrijfsvoering. Hierbij is ORSONRENT S.L. deze data op te slaan en hiermee te communiceren zoals nodig is voor de uitvoering van de door haar aangeboden diensten. Persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen om veiligheid en geheimhouding te waarborgen.

ORSONRENT gebruikt cookies op sommige pagina’s van deze website om gegevens te verzamelen. Indien u wenst, kunt u toegang krijgen tot uw eigen gegevens en/of deze laten verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de database:

Orson van der Linden – info@orsonrent.com