+ 34 639 820 130 info@orsonrent.com

La llengua oficial d’Espanya és l’espanyol, també conegut com castellà, és la llengua nacional oficial a Espanya. Tanmateix, mentre viatja amb una autocaravana (RV) o caravana per Espanya, pot trobar una gran varietat d’idiomes ja sigui parlat o escrit en cartes de menús o en senyals de trànsit i carrers.

Actituts cap al (castellà) espanyol a Catalunya, País Basc i Galicia

L’autèntica hostilitat als parlants d’espanyol és molt escassa i fins i tot més quan es tracta d’un turista de vacances que està realment intentant parlar l’idioma. Tot i la notorietat dels separatistes bascos, els catalans són, en general, els més fervorosos nacionalistes. Els noms dels carrers estan escrits tant al castellà com al basc al País Basc, mentre que a Catalunya només ho estàn en català. De manera confusa, els castellanoparlants de Catalunya sovint anomenen noms de carrer catalans pel seu equivalent espanyol, el que pot resultar bastant frustrant quan ho busqueu en un mapa. No és gens comú que els gallecs rebutgin l’ús del castellà/ espanyol a Galicia. L’espanyol o el castellà es parla bàsicament en tots els pobles més remots d’aquestes regions.

Llengües cooficials parlades a Espanya:

  • Català: Aquesta és la llengua més parlada de totes les llengües minoritàries a Espanya. Catalunya és on més sovint veuràs un menú escrit en un idioma diferent de l’espanyol. Prop de set milions de persones parlen català / valencià. El català és intel·ligible quan s’escriu si parles espanyol (i / o francès) però la pronunciació és bastant diferent.
  • Basc: llengua complexa sovint denominada la més singular d’Europa. Malgrat que l’infame grup terrorista d’ETA es troba al País Basc, els bascos generalment són més feliços de parlar espanyol que els catalans.
  • Gallec: Aproximadament tres milions de persones parlen l’idioma. És el més proper al castellà de les tres llengües regionals a Espanya. Si també parleu una mica de portuguès, no hauríeu de tenir problemes per entendre l’idioma. El portuguès en realitat va sortir del gallec.
  • Valencià: El valencià és reconegut com a dialecte del català per la majoria de les autoritats, tot i que a València es considera un idioma diferent.
  • L’aranès: és llengua oficial a la petita Vall d’Aran, al nord-oest de Catalunya, tot i que no es reconeix a la resta de Catalunya.

A OrsonRent, a més de castellà i català, parlem anglès, neerlandès, alemany, francès i suec.