+ 34 639 820 130 info@orsonrent.com

Política de privacitat

ORSONRENT és una marca privada, propietat d’ ORSON RENT S.L. La empresa li informa de l’ existència d’ una base de dades de caràcter personal que conté les dades de les persones o empreses que ens han facilitat a l’ efecte de contratar, o comunicar-se amb nosaltres, al igual que dades obtingudes de registres públics o altres fonts, obtingudes per recol.lecció automàtica.

El propòsit d’aquesta base de dades és permetre a ORSON RENT S.L. l’ ús intern d’aquestes dades i oferir el servei pel que se’ns contrata d’ una manera efectiva. ORSON RENT S.L. i les empreses receptores de l’informació enviada a través d’aquesta pàgina web estàn expressament autoritzades a guardar aquestes dades encara que no s’arrivès a prestar el servei, a enviar-li’s informació comercial i ofertes d’ ORSON RENT S.L. i d’empreses relacionades. L’informació personal almatcemada està protegida pels medis i sistemes necessaris i als nivells de seguretat legalment requerits, per preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, les alteracions o l’accès no autoritzat. Tota l’informació sol.licitada al formulari de reserva és necessaria per portar a terme el servei sol.licitat. Una informació incompleta pot impedir la correcta realització d’aquest servei. Utilitzem cookies, guardades només durant la seva visita a algunes de les nostres pàgines en aquesta web. Les persones interessades poden utilitzar els seus drets d’ accès a les seves dades personals, a obtenir informació, els seus drets de rectificació i d’oposició.

Per exercitar aquests drets, les persones interessades poden contactar amb l’empresa responsable d’aquest fitxer, a l’adreça proporcionada a continuació:

Orson van der Linden – info@orsonrent.com