+ 34 639 820 130 info@orsonrent.com

De vegades rebem preguntes de clients sobre la diferència de preu entre llogar a particulars i llogar a empreses professionals de lloguer com OrsonRent. Per això presentem aquí un breu anàlisi sobre les implicacions del lloguer d’autocaravanes entre particulars i els problemes que poden generar tant a l’arrendador com a l’arrendatari.

Estat del vehicle

Per poder gaudir d’unes vacances inoblidables, positivament parlant, necessita primer una autocaravana en bon estat, neta i ben assegurada. Les empreses de lloguer tenen una flota de vehicles amb un o dos anys d’antiguitat i segueixen un manteniment rigorós i metòdic. I per descomptat, compten amb les assegurances necessàries! Per contra, l’estat mecànic d’una autocaravana d’un particular dependrà de cada cas, del seu propietari i de les seves possibilitats econòmiques del moment. Normalment aquests vehicles acostumen a superar amb escreix els 2 anys d’antiguitat i l’estat higiènic en el moment del lliurament és altament insegur. A més, els particulars només tenen un vehicle i la seva possibilitat de substitució en cas d’avaria és nul·la. De seguida entrarem en el tema de les assegurances.

Implicacions legals

Tots els vehicles disposen d’una fitxa tècnica que inclou les característiques del vehicle i l’ús a què aquest vehicle estarà destinat. Hi ha dues opcions, un vehicle pot destinar-se a:

  • Servei particular: el vehicle s’adscriu a una activitat privada del seu titular, o
  • Servei de lloguer sense conductor: vehicle destinat a ser arrendat sense conductor.

Un vehicle particular està destinat únicament a ús particular i no pot exercir activitats que no vagin destinades única i exclusivament a una activitat privada del seu titular, amb la qual cosa aquest vehicle no pot llogar-se de manera legal.

Què passa amb l’assegurança?

Un vehicle que en la seva documentació consta que està destinat a l’ús particular mai podrà asegurar-se com a vehicle de lloguer, això seria una activitat il·legal. En el cas que es produeixi un accident d’un vehicle assegurat com particular i l’asseguradora s’assabenti que s’ha destinat al lloguer, donarà de baixa automàticament aquesta pòlissa. Si hi ha un sinistre, l’asseguradora es farà càrrec de les despeses de tercers, però aquesta despesa se li repercutirà directament al beneficiari de l’assegurança, el propietari del vehicle. D’altra banda, una autocaravana és un vehicle i un habitatge alhora. Mentre que el vehicle circula, l’assegurança de “circulació” cobreix els accidents que es puguin ocasionar. Però les empreses de lloguer, a més a més, disposen d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix incidències quan el vehicle està parat, en ús d’habitatge. Per exemple, si el vehicle es troba estacionat i s’incendia causant danys a altres vehicles i / o a la via pública, l’assegurança de “circulació” no cobriria aquests danys i el propietari respondria amb el seu propi patrimoni.

Implicacions fiscals

Si un propietari lloga la seva autocaravana de manera regular, aquest exerceix una activitat econòmica i hauria d’estar donat d’alta en el règim d’autònoms. Hauria declarar l’IVA i presentar trimestralment les declaracions d’IRPF. Si ho fa una societat, aquesta tributa per l’impost de societats. Evidentment si vostè lloga una autocaravana a un particular pot estar contribuint a una activitat il·legal (donat que pocs particulars compleixen amb aquestes obligacions fiscals) i a augmentar un mercat negre que posa en perill llocs de treball en empreses que sí contribueixen degudament i que responen.

Plataformes i intermediaris

I què passa si amb el lloguer a través de plataformes i intermediaris? Les plataformes on-line i els intermediaris cobren un percentatge per la intermediació -posar en contacte el client amb el venedor- sense tenir responsabilitat legal (ni moral) sobre la resta del procés del lloguer o els inconvenients que es poden generar. En cas de problemes, els intermediaris ja han cobrat i estan exempts de qualsevol responsabilitat. Si para atenció abans de llogar un vehicle a través d’una plataforma on-line, trobarà que en general els contractes i condicions generals contenen frases com:

  • “el propietari per compte propi és responsable, d’acord amb la normativa”.
  • X (nom de l’intermediari) només és responsable del pagament d’impostos per l’import corresponent a la remuneració dels seus serveis”.

A més, en les plataformes, l’edat dels vehicles es multiplica i fins i tot trobarà vehicles de més de 25 anys.

És molt important aclarir que el fet que Vostè contracti una empresa intermediària per llogar un vehicle d’un particular no converteix el procés de lloguer en un lloguer a un professional ni les garanties són les mateixes que contractant a una empresa dedicada al lloguer dels seus propis vehicles. Vostè segueix llogant d’un particular. Evidentment si lloga una autocaravana d’una empresa professional com OrsonRent a través d’una plataforma o intermediari pot confiar que lloga d’un professional. És a dir, si fa servir una plataforma intermediària, esbrini bé si el vehicle que finalment llogarà és d’un particular o d’una empresa professional, ja que també hi ha empreses professionals que comercialitzen els seus vehicles a través de plataformes on-line especialitzades en el lloguer.

Conclusió:

És evident que OrsonRent SL, com a empresa professional de lloguer d’autocaravanes, amb una flota moderna, tributant, emprant i responent legalment desaconsella llogar un vehicle a un particular encara que sigui a través d’una plataforma on-line.

És lògic que els particulars per la seva manca d’infraestructura, serveis i el seu habitual manca de tributació puguin oferir un producte més barat que moltes empreses professionals però tot té el seu cost.

Si el fet moral de contribuir a un mercat negre i posar en perill l’ocupació dels treballadors del sector no li fa enrere, potser els riscos que Vostè corre ho facin. I els riscos són considerables. Alguns exemples:

  • Arribat el moment de lloguer el vehicle reservat no està disponible o el vehicle no està en un estat tècnic / higiènic adequat per gaudir de les seves vacances,
  • El vehicle no té la documentació necessària (segur, ITV),
  • L’arrendatari (i l’arrendador) està en una situació legal insegura i un procés legal per qualsevol motiu seria difícil i segurament molt llarg,
  • En cas d’avaria, accident o danys a tercers, que l’assegurança del particular no respongui.
  • En absència d’una assegurança adequada, els mitjans de l’arrendador per fer front a qualsevol litigi o cost (reparació i repatriació dels arrendataris) són limitats,
  • Les plataformes estan exemptes de qualsevol responsabilitat i no tenen els mitjans legals per ajudar encara que hagués bona voluntat.

Esperem que aquests punts li siguin útils en la seva decisió de quin tipus de col·lectiu triar a l’hora de posar en les seves mans les seves tan valuoses vacances i si realment no val la pena córrer tants riscos per una mica més.

Vostè tria …

A OrsonRent seguim a la seva disposició, ara amb una major flota gràcies a la confiança mostrada pels nostres clients. Fins aviat.