+ 34 639 820 130 info@orsonrent.com

Gaudeixi del viatge amb seguretat!

Per assegurar el seu viatge en autocaravana existeixen tres tipus d’assegurances a tenir en compte:

  • L’assegurança del vehicle i d’assistència en viatge (inclòs al lloguer)
  • L’assegurança de viatge (no oferta a ORSONRENT)
  • L’assegurança d’ anulació de viatge (contractació opcional a ORSONRENT)
L'assegurança del vehicle (inclòs al lloguer)

A ORSONRENT treballem amb la empresa asseguradora Helvetia a través de la corredoria d’assegurances Zalba Caldú, empresa especialitzada en la intermediació d’assegurances pel sector del caravaning i autocaravaning.

L’assegurança de la autocaravana cobreix tots els danys a tercers sense límit i els danys propis amb una franquícia de 750,- Euros. Tots els danys propis durant el període de lloguer es descomptaran de la fiança entregada en dipòsit fins un màxim de 750,- Euros.

Recomanem revisar bé el vehicle quan el retiri de les nostres instal·lacions o se li entregui en el punt escollit per Vostè. Declari en el contracte tots els desperfectes que puguin existir per evitar confusions i disgustos a l’hora d’entregar el vehicle o recuperar la fiança.

La fiança existeix en previsió de danys. Per revisar les autocaravanes ORSONRENT es reserva un període de 2 dies laborables posteriors a la devolució del vehicle. En cas de precisar un pressupost aliè a les nostres instal·lacions, així com en el cas de sinistre amb intervenció de companyies d’assegurança, ORSONRENT es reserva un període de temps fins que hagi conformitat de les mateixes per la reparació. L’import total o parcial de la fiança es reintegrarà en el seu compte bancari.

Assistència en viatge:

L’assistència en viatge està assegurada per Helvetia i per ARAG Auto. Demani una còpia de les pòlisses i consulti la seva pròpia Mutua sobre les seves cobertures.

  1. A) INTERÉS ASSEGURAT

Consulti amb ORSONRENT.

  1. B) ASSEGURATS

El conductor autoritzat pel propietari així com qualsevol persona que ocupi una plaça autoritzada al vehicle.

  1. C) SUMES ASSEGURADES

Consulti amb ORSONRENT.

Assegurança de viatge (a contractar pel propi client)

L’assegurança de l’autocaravana mencionada abans no cobreix possibles danys o robatoris d’utensilis i coses que es trobin a dintre del vehicle. Per tant, li recomanem que consulti les prestacions de la seva assegurança de viatge/tarja de crèdit per assegurar les seves pertinences i, en cas que no fossin suficients, contracti la seva pròpia assegurança de viatge amb companyies especialitzades.

Assegurança de cancel·lació de viatge (contractació opcional a ORSONRENT)

A ORSONRENT pot contractar una assegurança de cancellació de viatge.

GARANTIES PRINCIPALS DE L’ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ DEL VIATGE

A continuació trobarà un resum merament informatiu de l’assegurança que no té validesa contractual. La pòlissa s’entrega al check-in amb el vehicle o a petició del client abans de contractar.

ORSONRENT reemborsaria les despeses d’anul·lació del viatge, amb un límit de 1.500.-€, per les següents causes:

1. Mort, hospitalització, malaltia greu o greu accident corporal de l’assegurat o familiar.

2. Convocatòria de l’assegurat com a part, testimoni o jurat en un Tribunal Civil, Penal o Laboral.

3. Convocatòria com a membre d’una mesa electoral.

4. Presentació a exàmens d’ oposicions oficials.

5. Presència imperativa empresaris.

6. Acomiadament laboral involuntari.

7. Incorporació a un nou lloc de treball.

8. Declaració de la renda paral·lela efectuada pel Ministeri d’Economia i Hisenda amb resultat a pagar superior a 600,-Euros.

9. Acte de pirateria aèria, terrestre o naval que impedeixi l’ inici del viatge.

10. Trucada per intervenció quirúrgica de l’assegurat.

11. Trucada per proves mèdiques de l’assegurat amb caràcter d’urgència.

12. Complicacions greus en l’estat de l’embaràs, que obliguin a guardar repòs o exigeixin la hospitalització.

13. Part prematur de l’ assegurada.

14. Retenció oficial de l’ assegurat.

15. Citació judicial pel tràmit de divorci.

16. Requeriment urgent para incorporar-se a les forces armades, a la policia o bombers.

17. Anul·lació de les persones que han d’acompanyar a l’assegurat en el viatge, inscrites al mateix temps que l’assegurat, i assegurades per aquest mateix contracte, sempre que la anul·lació tingui el seu origen en una de las causes enumerades anteriorment.

Nota: Pels estrangers no apliquen els punts 2, 3, 4 i 8.

Necessita ajuda amb el seu pressupost?

Si necessita ajuda per demanar un pressupost pel lloguer d’una autocaravana amb ORSONRENT no dubti en contactar-nos. Estarem encantats d’ajudar-li a fer realitat les seves properes vacances en autocaravana!

t: +34 639 820 130
e: info@orsonrent.com